اعزام حسابدار به مفهوم ارسال یک حسابدار یا تیم حسابداری به یک مکان خاص یا یک واحد سازمانی دیگر به منظور انجام وظایف حسابداری مشخص در آن مکان یا واحد است. این عمل به منظور انجام امور حسابداری خاصی مانند تدوین گزارش‌های مالی، بررسی حساب‌های مالی، حل مسائل مالی یا مدیریت امور مالی در یک موقعیت خاص انجام می‌شود.

اعزام حسابدار ممکن است به عنوان یک راه‌حل موقت برای رفع نیازهای حسابداری در مواقعی مثل ماه مالیاتی، اتمام دوره مالی، یا برگزاری یک پروژه خاص اعمال شود. حسابداران متخصص می‌توانند به عنوان مشاوران مالی نیز اعزام شوند تا به سازمان‌ها در مسائل مالی و حسابداری راهنمایی کنند.

اعزام حسابدار به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که از تخصص حسابداران در موارد خاصی که نیاز به آن دارند بهره‌برداری کنند و از دانش و تجربه حسابدار در موقعیت‌های مختلف بهره‌مند شوند. این روش همچنین به سازمان‌ها امکان مدیریت هزینه‌های حسابداری خود را بهبود می‌بخشد زیرا آنها تنها در مواقعی که نیاز دارند حسابداران را استخدام می‌کنند.

به طور کلی، اعزام حسابدار به یک راهکار موثر برای سازمان‌ها است تا در مواقعی که نیاز به دانش حسابداری خاصی دارند، به این دانش دسترسی داشته باشند و وظایف حسابداری خود را به بهترین شکل انجام دهند.