حسابرسی داخلی یک فرآیند ارزیابی مستقل است که درون یک سازمان یا شرکت اجرا می‌شود تا اطمینان حاصل کند که عملکرد، عملیات، و فرآیندهای مالی به انطباق با استانداردها، قوانین، و سیاست‌های داخلی سازمان هستند. هدف اصلی حسابرسی داخلی بهبود عملکرد سازمانی است و تضمین می‌کند که منابع مالی بهینه استفاده می‌شوند، ریسک‌های مالی کاهش می‌یابند، تخلفات و تخلفات مالی پیشگیری و کاهش می‌یابند، و شفافیت در عملکرد مالی حفظ می‌شود.

در حسابرسی داخلی، یک تیم حسابرسی داخلی یا یک متخصص مستقل داخل سازمان وظایف مانند ارزیابی کنترل‌های داخلی، اندازه‌گیری کارایی عملکرد مالی، بررسی ترازنامه، و ارائه پیشنهادات به مدیران برای بهبود فرآیندهای مالی را بر عهده دارند. این نوع حسابرسی به مدیران اطلاعات قابل اعتمادی در مورد عملکرد و کنترل‌های داخلی سازمان ارائه می‌دهد و به آنها کمک می‌کند تا تصمیم‌های مالی و عملیاتی بهتری بگیرند.

با ایجاد حسابرسی داخلی مؤثر، سازمان‌ها می‌توانند به مدیریت ریسک‌ها و بهره‌وری بالاتر دست یابند و به ارتقاء مسئولیت‌پذیری مالی و شفافیت در سازمان‌های خود کمک کنند. این فرآیند مهم به شرکت‌ها و سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا مشکلات مالی را در مراحل ابتدایی شناسایی کرده و تصمیم‌های منطقی و استراتژیک‌تری را انتخاب کنند.