تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان 1402 در مودیان مالیاتی

تمدید مهلت ارسال صورت معاملات فصل تابستان 1402 در مودیان مالیاتی

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، دکتر سید محمد هادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه مطابق قانون، مهلت ارسال معاملات فصل دوره سوم (تابستان) 15 آبان ماه به اتمام می رسد، اظهار داشت: با توجه به اختلال به وجود آمده در سیستم سامانه ای این سازمان و بمنظور تکریم مودیان و عدم تضییع حقوق آنان، تا پایان آبان ماه سال جاری مهلت داده شد تا صورت معاملات فصلی این دوره را ارسال نمایند.

ادامه مطلب

تعریف بودجه

تعریف بودجه و بودجه نویسی

بودجه به معنای برنامه‌ریزی و تخصیص منابع مالی به منظور دستیابی به اهداف مالی است. در امور مالیاتی، بودجه نویسی به تخصیص و ترتیب دادن منابع مالی به منظور پرداخت مالیات و مدیریت مالیاتی می‌پردازد.

ادامه مطلب

مراحل تهیه اطلاعات و فرایند ارسال گزارش فصلی خرید و فروش

مراحل تهیه اطلاعات و فرایند ارسال گزارش فصلی خرید و فروش

برای تهیه گزارش فصلی خرید و فروش، معمولاً شما نیاز به دسترسی به اطلاعات مالی و تجاری خود دارید. این اطلاعات می‌تواند شامل فروش محصولات یا خدمات، هزینه‌ها، درآمدها، موجودی‌ها و سایر عوامل مرتبط با تجارت شما باشد.

ادامه مطلب

جرایم مربوط به گزارشات فصلی چطور رسیدگی می گردد ؟

جرایم مربوط به گزارشات فصلی چطور رسیدگی می گردد ؟

رسیدگی به جرایم مرتبط با گزارشات فصلی معمولاً تحت مجموعه قوانین و ضوابط مربوط به حسابداری و اطلاعات مالی صورت می‌گیرد. در اکثر کشورها، این قوانین و ضوابط توسط سازمانهای نظارتی و حسابرسی تعیین و اجرا می‌شوند.

ادامه مطلب