خدمات مالیاتی

مزایای غیر مشمول بیمه چیست؟ درآمدهای معاف از مالیات کدامند؟

مزایای غیر مشمول بیمه و درآمدهای معاف از مالیات

بیمه حقوق مبلغی است که به صورت ماهانه از حقوق کارکنانی که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند، کسر می‌شود تا به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شود. مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه حقوق و نحوه محاسبه آن‌ها در کنار درآمدهای معاف از مالیات، در این گفتار تشریح شده است.

اگر شما هم به خدمات مالیاتی نیاز دارید، شرکت حسابداری آرمان ناب آماده ارائه خدمات حسابداری حرفه ای به شماست. کافیست با شماره های زیر تماس بگیرید تا همکاران ما یک مشاوره تخصصی رایگان در این زمینه به شما ارائه کنند.

شماره تماس شرکت حسابداری آرمان ناب

بیمه حقوق چیست؟

بیمه حقوق از جمله کسورات قانونی است که کارفرما بایستی متناسب با کارکرد ماهانه کارگران، از حقوق توافق شده، کسر کند و توسط وی به حساب مراجع قانونی واریز شود. کارفرما بخشی از بیمه حقوق را از حقوق کارگران کسر کرده و بخشی نیز طبق قانون، خود موظف به پرداخت آن است. مثل 20 درصد حق بیمه پرسنل.
بیمه یکی از کسورات قانونی است. هر کارگری که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی است، مستحق دریافت بیمه است. چه قرارداد مکتوب داشته باشد چه نداشته باشد. اگر رابط کارگری و کارفرمایی از نظر مکانی و موضوعی، محرز شود، کارفرما موظف به پرداخت حق بیمه کارگر، فارغ از دورکار بودن یا حضوری بودن کار کارگر است.
مبلغ بیمه حقوق مطابق قوانین بیمه حقوق و دستمزد و متناسب با حقوق پایه که شورای عالی کار در پایان هر سال مشخص می‌کند، محاسبه و پرداخت می‌شود. بیمه حقوق از حقوق کارگر کسر و توسط کارفرما پرداخت می‌شود. لذا نمی‌توان کم‌تر یا بیش‌تر از مبلغی که قانون مشخص کرده، محاسبه شود.
طبق قانون، بیمه حقوق و دستمزد، مبلغ حق بیمه برای حقوق دریافتی کارگران، 30 درصد مزایای کارکنان است. حال این مزایا برای هر کارمند متفاوت است.

خدمات مشمول پرداخت بیمه حقوق

کارفرما در هر ماه، 30 درصد از حق بیمه را پرداخت می‌کند. در ازای پرداخت بیمه حقوق کارگر توسط کارفرما، سازمان تامین اجتماعی با توجه به مبالغ پرداخت شده از سوی کارفرما، خدماتی را به بیمه شده ارائه می‌دهد. شامل:
12 درصد از مبلغ حق بیمه به منظور بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی.
2 درصد از مبلغ حق بیمه به منظور فوت پیش از بازنشستگی
4 درصد از مبلغ حق بیمه به منظور از کار افتادگی
9 درصد مبلغ حق بیمه به منظور درمان
3 درصد از مبلغ حق بیمه به منظور بیمه بیکاری
فقط بیمه شده اجباری، مشمول دریافت حق بیمه بیکاری است.

بیشتر ببینید: خدمات مالی

محاسبه بیمه حقوق و دستمزد

به منظور محاسبه بیمه حقوق و دستمزد، جمع مزایای مشمول بیمه کارگر، محاسبه و 7 درصد از مبلغ به عنوان سهم کارگر منظور می شود. 3 درصد از مبلغ مجموع مزایای مشمول بیمه کارگر نیز به عنوان بیمه بیکاری محاسبه می شود. 20 درصد نیز به عنوان بیمه کارفرما محاسبه می شود. مجموعه بیمه بیکاری و بیمه سهم کارفرما، 23 درصد است که کارفرما باید پرداخت کند. 7 درصد هم که از کارگر کسر کرده نیز باید به همراه این 23 درصد به حساب تامین اجتماعی واریز شود.
سقف بیمه روزانه هر سال توسط اداره بیمه تایید می شود. محاسبه میزان بیمه پرسنل در سیستم حسابداری آرمان ناب با نرم افزار حقوق تخصصی با آخرین تغییرات وزارت کار و سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی انجام می‌شود.
مهلت پرداخت حق بیمه توسط کارفرما نیز تا آخرین روز ماه بعد است. اگر کارفرما حتی 1 روز دیرتر لیست بیمه خود را در سامانه هوشمند تامین اجتماعی بارگذاری کند، بایستی 10 درصد از مبلغ حق بیمه آن ماه پرسنل را به عنوان جریمه پرداخت کند. جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه نیز ماهانه 2 درصد از مبلغ حق بیمه آن ماه است.

مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه

تا اینجا اطلاعاتی درباره بیمه حقوق پرسنل و سهم کارگر و کارفرما و شرایطی که حاکم است، ارائه گردید. اکنون وقت آن است که درباره مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه که موضوع مهمی است، نکاتی ارائه شود.
مزایای مشمول بیمه، مزایایی است که مشمول بیمه است. روی مبلغ نهایی بیمه که به سازمان تامین اجتماعی توسط کارفرما پرداخت می‌گردد، تاثیر دارد. مزایای غیر مشمول، مزایایی هستند که بابت آن‌ها مبلغی از کارگر کسر نمی‌شود. لذا روی مبلغ نهایی پرداخت شده به تامین اجتماعی، تاثیر گذار نیست. اما بایستی به سازمان تامین اجتماعی اطلاع داده شود که این مزایای غیر مشمول بیمه ، به کارگر پرداخت شده است.

بیشتر ببینید: مشاوره حسابداری

مزایای مشمول بیمه حقوق به شرح زیر است:

حقوق پایه، اضافه کار، حق سرپرستی، حق مسکن، ایاب و ذهاب
فوق العاده بدی آب و هوا
محرومیت از تسهیلات زندگی
جق افزایش بهره وری تولید
فوق العاده مرزی و فوق العاده محل خدمات و حق کمیسیون فروش
فوق العاده کشیک و جمعه کاری و فوق العاده جذب و حق ماموریت و سرایداری.
حق مشاوره و حق باجه و حق امضاء.
مزایای غیر مشمول بیمه حقوق کارگر به شرح زیر است که شامل بیمه نیست و تاثیری روی بیمه حقوق فرد بیمه شده ندارد. لذا بایستی در لیست حقوق برای سازمان تامین اجتماعی ارسال گردید. عیدی سالانه، از مزایای عدم مشمول بیمه حقوق پرسنل است.
بازخرید ایام مرخصی
پاداش افزایش تولید
هزینه عائله مندی.
هزینه سفر و فوق العاده مدیریت
ما به التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری
حق شیر
پاداش نهضت سواد آموزی
حق التضمین (کسر صندوق)
خسارت اخراج و مزایای پایان کار
مرخصی استعلاجی پرسنل.
حقوق ایام استعلاجی توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.

خدمات حسابداری

درآمدهای معاف از مالیات

سقف معافیت مالیات بر درآمد سال 1401 شمسی، 67 میلیون و 200 هزار تومان و احتمالا سقف مالیات بر درآمد سال 1402 شمسی نیز 84 میلیون تومان خواهد بود. یعنی احتمالا در سال 1402 شمسی، حقوق دریافتی ماهانه کارگران تا سقف 70 میلیون ریال ، معاف از مالیات است. این رقم در سال 1401 شمسی، حدود 5.5 میلیون تومان بود.
منظور از درآمد های معاف از مالیات، موضوعات اشاره شده در مواد ۱۳۲ الی ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم است. این معافیت ها شامل اشخاص حقوقی و حقیقی است. به طور خلاصه درآمد های معاف از مالیات به شرح ذیل می باشد :

درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی موضوع ماده ۱۳۲
صد درصد (۱۰۰%) درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آن ها موضوع ماده ۱۳۳
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی موضوع ماده ۱۳۴
وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی موضوع ماده ۱۳۶
معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار موضوع ماده ۱۳۸
موقوفات، نذورات، پذیره، کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موضوع ماده ۱۳۹
دقت کنید که آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از معافیت مالیاتی برخوردار است. درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات مشمول معافیت مالیاتی است.
صددرصد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد(۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام موضوع ماده ۱۴۱
درآمد کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت های تعاونی و اتحادیه های تولیـدی مربوطـه موضوع ماده ۱۴۲
معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج در صد (5%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان موضوع ماده 143
جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورس های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می گردد موضوع ماده ۱۴۴
سود دریافتی کسور بازنشستگی ،جوایز متعلق به حساب های پس انداز ، جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی ، سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت موضوع ماده ۱۴۵
موارد بالا یعنی مشمول شدن مالیات بنگاه به مالیات با نرخ صفر.

مزایای غیر مشمول بیمه

مالیات با نرخ صفر چیست؟

دقت کند که منظور قانونگذار از مالیات با نرخ صفر ، همان طور که در بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم ذکر شده، روشی است که مودیان مشمول آن، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص‌ شده به سازمان امور مالیاتی کشور هستند.

 یعنی شما بایستی همه تکالیف قانونی خود را که قانون م.م مشخص کرده انجام دهید تا مشمول مالیات با نرخ صفر شوید. با برون سپاری فعالیت‌های مالی و مالیاتی خود به مجموعه حرفه‌ای آرمان ناب، می‌توانید مشمول مالیات با نرخ صفر شوید. 

 

سازمان امور مالیاتی، مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور پرداخته و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مودیان، مالیات آن‌ها با نرخ صفر محاسبه گردد.

توجه داشته باشید که تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق خواهد شد. 

در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور در سال بعد که از مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود. کارگرانی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی می‌شوند کاهش محسوب نمی‌شود.

مزایای غیر مشمول بیمه

اقلام مشمول بیمه و مالیات برای تهییه لیست حقوق و دستمزد

اقالم مشمول بیمه
اقلام مشمول بیمه

جمع بندی

برای برخورداری از مشوق‌ها، معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی و جوایز خوش حسابی و محاسبه صحیح بیمه حقوق پرسنل بر اساس مزایای مشمول و غیر مشمول بیمه، می توانید از خدمات جامع شرکت حسابداری آرمان ناب با سال‌ها تجربه موفق در ارائه خدمات مالی و مالیاتی به کارفرمایان سراسر کشور استفاده کنید. از طریق فرم تماس با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *