درباره ما

موسسه حسابداری آرمان ناب

موسسه حسابان تدبیر ناب آرمان با شماره ثبت 35476 در اداره ثبت شرکتها با مدیریت بهروز مومیوند به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت موسسه انجام انواع خدمات مالی،مالیاتی و حسابداری از قبیل مشاوره مالی و مالیاتی،استقرار حسابدار به صورت تمام وقت و پاره وقت،رسیدگی و بررسی حسابها،گزارشات مالی و مالیاتی،تهیه و تنظیم صورتهای مالی،تنظیم و تحریر دفاتر قانونی،تهیه و تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و ارزش افزوده و… میباشد.

این موسسه از زمان شروع فعالیت با بیش از 160 شرکت در بخشهای مختلف اقتصادی کشور از جمله تولیدی و صنعتی،بازرگانی،خدماتی و… در حال همکاری بوده و می باشد.

نکته قابل توجه این است که موسسه حسابان تدبیر ناب آرمان با بیش از 10 سال سابقه کاری به صورت مکتوب تضمین مینماید در صورت عقد قرارداد و همکاری بروز هرگونه خسارات ناشی از مالیات بوجود آمده کلیه خسارات را جبران نماید و حسن انجام کار میدهد.

اعضای موسسه حسابداری آرمان ناب