حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی یک فرآیند بسیار مهم در مدیریت و نظارت بر عملکرد شرکت‌ است. این فرآیند توسط تیم حسابرسی داخلی دارای تخصص و تجربه انجام می‌شود و اهداف و مسائل مختلفی را پوشش می‌دهد. در ادامه به برخی از جنبه‌های حسابرسی داخلی در شرکت حسابداری آرمان اشاره خواهیم کرد. در مجموع، حسابرسی داخلی در موسسه آرمان  به بهبود عملکرد و مدیریت موثر منابع و فرآیندها کمک می‌کند. این فرآیند از اهمیت بسیاری برخوردار است و به شرکت این امکان را می‌دهد تا با رویکردهای پیشگیرانه به مشکلات مالی و عملیاتی پیش برود. در کل، حسابرسی داخلی در شرکت حسابداری آرمان یک ابزار بسیار مهم برای بهبود مدیریت مالی و افزایش کارایی عملیات است. این فرآیند به ارائه اطلاعات دقیق و به موقع برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و استراتژیک کمک کرده و از رعایت قوانین و استانداردهای مالی پیروی می‌کند.

خدمات حسابرسی داخلی 

موسسه حسابداری آرمان با ارائه خدمات حسابرسی داخلی به شرکت‌ها و سازمان‌ها، نقش حیاتی در تضمین شفافیت، کنترل داخلی قوی‌تر، و بهبود عملکرد ایفا می‌کند. خدمات حسابرسی داخلی توسط شرکت حسابداری آرمان به صورت کامل و جامع ارائه می‌شوند و شامل موارد زیر هستند:

برنامه‌ریزی حسابرسی داخلی

 در این مرحله، محدوده و اهداف حسابرسی داخلی تعیین می‌شود. شرکت حسابداری آرمان با تجزیه و تحلیل دقیق نیازهای مشتری و ویژگی‌های سازمان، یک برنامه حسابرسی داخلی مناسب ایجاد می‌کند.

کار میدانی

 در این مرحله، تیم حسابرسی داخلی موسسه آرمان به میدان می‌رود و فعالیت‌های حسابرسی را اجرا می‌کند. این شامل بررسی فرآیندها، تصاحب اطلاعات مورد نیاز، آزمایش عملکرد کنترل‌ها، و ارائه گزارش‌های مرتبط با یافته‌ها و توصیه‌ها می‌شود.

گزارشگری

 پس از انجام کار میدانی، شرکت حسابداری آرمان گزارش حسابرسی داخلی را تهیه می‌کند. این گزارش شامل توصیه‌های عملی برای بهبود کنترل‌ها، افزایش بهره‌وری، و کاهش ریسک‌ها است. گزارش به صورت دقیق و واضح تدوین می‌شود تا به مدیران و مدیریت ارشد سازمان کمک کند تا تصمیمات مؤثرتری اتخاذ کنند.

پیگیری

 موسسه آرمان به پیگیری اجرای توصیه‌ها و تحقق یافته‌ها برای اطمینان از اثربخشی اقدامات انجام شده می‌پردازد. این مرحله به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تغییرات مثبت را در سازمان خود ایجاد کنند و فرآیند حسابرسی داخلی به عنوان یک ابزار بهبود پایداری را تقویت کنند.

کلمه “حسابرسی داخلی” اغلب با احساس ترس، ناامیدی و اتلاف وقت همراه است. درک درست از نقش ممیزی داخلی، یعنی دانستن اینکه در طی حسابرسی داخلی چه انتظاری دارید و دانستن مشکلات احتمالی برای جلوگیری از این امر به شما کمک می‌کند تا خیالی آسوده داشته باشید و تجربه‌خوبی داشته باشید.

حسابرسی داخلی چیست؟

حسابرسی داخلی یا “Internal Audit” یک بخش یا سازمانی از افراد درون یک شرکت است که وظیفه دارد بررسی‌های بی‌طرفانه و مستقل بر روی سیستم‌ها، سازمان‌های تجاری و فرآیندها را انجام دهد. نقش حسابرسی داخلی این است که به رهبران ارشد و نهادهای حاکم بر یک سازمان منبع عینی اطلاعاتی در مورد خطرات سازمان، محیط کنترل، اثربخشی عملیاتی و انطباق با قوانین و مقررات قابل اجرا را ارائه دهد. حسابرسی داخلی به تمام اجزای سازمان تعدادی مستندات و نقدهای ایجاد می‌کند و از طریق گزارش‌هایی به مدیران برای اصلاح و بهبود عملکرد اقدام می‌کند.

همانطور که حسابرسی داخلی به رهبری ارشد گزارش می‌دهد، فقط مناسب است که فعالیت‌های آن توسط مدیر عامل یا هیئت مدیره از طریق کمیته حسابرسی خود هدایت شود. اعضای حسابرسی داخلی باید از سیاست داخلی مستقل و بی‌طرف برخوردار باشند تا منبع عینی اطلاعات را به رهبری ارائه دهند. تحت هدایت کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی با مدیریت کار می‌کند تا فعالیت‌های کنترل سیستم‌ها و فرآیندهای حیاتی را به طور سیستماتیک بررسی کند.

بررسی‌های انجام شده توسط ممیزی داخلی، اغلب حسابرسی داخلی نامیده می‌شود. ممکن است از ممیزی داخلی برای ارزیابی عملکرد سازمان یا اجرای یک فرآیند در برابر تعدادی از استانداردها، سیاست‌ها، معیارها یا مقررات استفاده شود. این حسابرسی‌ها ممکن است شامل بررسی داخلی کسب و کار در مورد حاکمیت شرکتی، حسابداری، گزارشگری مالی و کنترل‌های عمومی فناوری اطلاعات باشد.

تفاوت حسابرسی داخلی با حسابرسی خارجی:

یکی از بدیهی‌ترین تعاریفی که در این زمینه می‌توان داشت، تفاوت بین حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی است. حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی دو رویکرد مختلف برای بررسی و ارزیابی عملکرد یک سازمان هستند و در مطلب زیر به تفاوت‌های مهم بین این دو پرداخته می‌شود:

درباره حسابرسی رسمی بدانید…

منشأ انجام حسابرسی

در حسابرسی داخلی، اشخاص و تیم‌های مخصوصی که درون سازمان فعالیت می‌کنند، به نام حسابرسان داخلی، مسئولیت بررسی و ارزیابی امور سازمان را دارند. حسابرسان داخلی به عنوان اعضای داخلی سازمان فعالیت می‌کنند.

در حسابرسی خارجی، سازمان از یک شرکت حسابرسی خارجی یا حسابرس مستقل برای انجام حسابرسی و بررسی مالی و عملکرد سازمان استفاده می‌کند. حسابرسان خارجی به عنوان افرادی مستقل از سازمان فعالیت می‌کنند.

الزام به حسابرسی

 حسابرسی خارجی اغلب از سوی قوانین و مقررات ملزم به انجام حسابرسی مالی یک سازمان می‌شود. عدم انجام حسابرسی خارجی به عنوان یک تخلف تلقی می‌شود و ممکن است تبعات قانونی داشته باشد.

حسابرسی داخلی اغلب الزامی نیست و انجام آن بر اساس دستور مدیریت سازمان به منظور بررسی انحرافات، تخلفات و مسائل دیگر صورت می‌گیرد.

گزارش‌دهی

حسابرس داخلی صرفاً به مدیران و اعضای شرکت پاسخگو است و گزارش‌های حسابرسی داخلی به داخل سازمان ارائه می‌شود.

حسابرس خارجی به مراجع قانونی و اعضای هیئت مدیره گزارش می‌دهد. گزارش‌های حسابرسی خارجی معمولاً به عموم اطلاع عمومی هم منتشر می‌شود.

دامنه حسابرسی

حسابرس خارجی عمدتاً روی انحرافات مالی و اقتصادی در اسناد حسابداری و مالی تمرکز دارد و به تحلیل و ارزیابی مسائل مرتبط با مدیریت و عملکرد کلی سازمان کاری ندارد.

حسابرس داخلی دامنه وسیع‌تری از مسائل را شامل می‌شود. علاوه بر حوزه مالی، حسابرسان داخلی به بررسی عملکرد و کنترل‌های داخلی، حاکمیت شرکتی، کارایی عملیاتی و انطباق با مقررات و سیاست‌های داخلی سازمان می‌پردازند.

مسائل مالی و غیرمالی

حسابرسی خارجی عمدتاً مسائل مالی و حسابداری را بررسی می‌کند.

حسابرسی داخلی به علاوه مسائل مالی، به بررسی مسائل غیرمالی نیز می‌پردازد و از جمله وظایف آن می‌توان به ارزیابی کنترل‌های داخلی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و بهبود عملکرد سازمان اشاره کرد.

بنابراین، حسابرسی داخلی و حسابرسی خارجی دارای تفاوت‌های مهمی در منشأ، الزام به انجام، گزارش‌دهی، دامنه حسابرسی و موضوعات مورد بررسی هستند و هر کدام اهمیت و نقش خود را در ارتقاء عملکرد و انطباق یک سازمان با مقررات و استانداردهای معترف به خود دارند.

حسابرسی داخلی و ارزش آن برای یک سازمان

حسابرسی داخلی چه ارزشی برای یک سازمان دارد؟ این سوال مهمی است که نیاز به توضیحات گسترده‌تری دارد. حسابرسی داخلی به عنوان یک مرکز هزینه در یک شرکت شاید به نظر بیاید که تاثیر مستقیمی بر درآمدزایی نداشته باشد، اما واقعیت این است که نقش و اهمیت حسابرسی داخلی در بقای و پیشرفت هر سازمانی بسیار بزرگ‌تر از این نگاه سطحی است.

از لحاظ فنی، حسابرسی داخلی به بررسی مسائل مالی و عملیاتی سازمان می‌پردازد و نه تنها مواردی که ممکن است در ریسک گزارشگری صورت‌های مالی تاثیر داشته باشند، بلکه به موضوعات گسترده‌تری نیز توجه دارد. به عنوان مثال:

اعتبار سازمان

 حسابرسان داخلی به ارزیابی اعتبار سازمان پرداخته و می‌بینند که آیا عملکرد سازمان به طور کلی به نحوی است که اعتماد مشتریان، سرمایه‌گذاران و سایر نهادها را حفظ کند.

کارآیی عملیاتی

 آن‌ها به بهبود کارایی و بهره‌وری عملیاتی سازمان‌ها کمک می‌کنند. این شامل بهینه‌سازی فرآیندها، کاهش هدر رفتن منابع، و بهبود عملکرد در تولید و خدمات ارائه شده توسط سازمان می‌شود.

رشد استراتژیک

 حسابرسی داخلی نقشی اساسی در ترسیم راهبرد‌ها و رشد استراتژیک سازمان ایفا می‌کند. آنها به مدیران کمک می‌کنند تا تصمیم‌های بهتری در مورد توسعه و گسترش فعالیت‌های سازمان بگیرند.

تأثیر بر محیط

 حسابرسان داخلی به بررسی تأثیر سازمان بر محیط طبیعی و اجتماعی می‌پردازند. این امر به حفظ پایداری محیط زیست و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک می‌کند.

نحوه برخورد با کارکنان

 حسابرسان داخلی به ارزیابی فرهنگ سازمانی و رفتار کارکنان می‌پردازند و توصیه‌هایی برای بهبود محیط کاری و افزایش مشارکت و عملکرد کارکنان ارائه می‌دهند.

با این توضیحات، روشن می‌شود که حسابرسی داخلی نه تنها به اصلاح مسائل مالی و عملیاتی می‌پردازد، بلکه به عنوان یک مشاوری استراتژیک برای مدیران و مسئولان سازمان عمل می‌کند. این نقش ترکیبی از تحلیل‌های مالی و عملیاتی با توجه به اهداف بلندمدت سازمان را تقویت می‌کند و می‌تواند به بهبود عملکرد و دستیابی به موفقیت‌های بزرگتر در آینده کمک کند.

روند حسابرسی داخلی و اهمیت هر مرحله

حسابرسی داخلی یک فرآیند اساسی در مدیریت و کنترل داخلی سازمان‌ها است که در بهبود عملکرد و شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها تأثیر مهمی دارد. این فرآیند عبارت است از چهار مرحله اصلی که به ترتیب شامل برنامه‌ریزی، کار میدانی، گزارشگری، و پیگیری فعالیت می‌شود. در ادامه، هر یک از این مراحل به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.

برنامه‌ریزی

 در این مرحله، تیم حسابرسی داخلی به تدقیق تمامی جزئیات آغاز می‌کند. آنها محدوده حسابرسی را تعیین کرده، اهداف و اهداف خود را مشخص می‌کنند و راهنمایی‌های مربوط به حسابرسی را بررسی می‌کنند. همچنین، نظر به قوانین، مقررات، استانداردهای صنعت، سیاست‌ها و رویه‌های شرکت می‌پردازند. در این مرحله، تخصیص زمان و منابع نیز اهمیت دارد.

کار میدانی

 این مرحله به عنوان قلب حسابرسی داخلی می‌شناخته می‌شود. تیم حسابرسی در اینجا برنامه حسابرسی را اجرا می‌کند. این شامل مصاحبه با پرسنل اصلی برای تأیید درک فرآیند‌ها و کنترل‌ها، بررسی اسناد و مدارک مرتبط برای اجرای نمونه‌های کنترلی، آزمایش کنترل‌ها برای یک نمونه معین و مستندسازی فعالیت‌های انجام‌شده از جمله یافته‌ها و توصیه‌ها می‌شود.

گزارشگری

 در این مرحله، تیم حسابرسی داخلی نتایج حاصل از حسابرسی را به صورت واضح و مختصر در گزارش حسابرسی جاری می‌کند. این گزارش باید از سوءتفسیر جلوگیری کند و مخاطبان را تشویق به مطالعه و درک واقعی آن کند. همچنین، توصیه‌های عملی که می‌توانند بهبود عملکرد و کنترل‌های داخلی سازمان را تضمین کنند، در این مرحله ارائه می‌شود.

پیگیری

 مرحله پیگیری مرحله مهمی است که اغلب به آن توجه کمتری شده و نادیده گرفته می‌شود. در این مرحله، تضمین می‌شود که توصیه‌ها و پیشنهادات ارائه شده در گزارش حسابرسی به عملیات واقعی سازمان پیاده‌سازی شوند. این شامل پیگیری مناسب با صاحبان فرآیند و نظارت بر وضعیت کلی شرکت در پیشبرد توصیه‌ها و یافته‌های شناسایی شده توسط حسابرسی داخلی می‌شود. اگر سازمان نتواند پیگیری اجرای توصیه‌ها را به درستی انجام دهد، احتمالاً تغییرات کمیاب و بهبودهای معنادار دست‌پذیر نخواهد بود.

به طور کلی، روند حسابرسی داخلی نقش بسیار مهمی در بهبود عملکرد سازمان و افزایش کنترل‌های داخلی دارد. این فرآیند، با توجه به همکاری و تعامل مؤثر تیم حسابرسی با مدیریت و کارکنان سازمان، به تحقق اهداف و مأموریت‌های سازمانی کمک می‌کند و به افزایش اعتماد مدیران و سایر نهادها در کارکرد سازمانی ایجاد می‌کند.

به طور کلی، خدمات حسابرسی داخلی ارائه شده توسط شرکت حسابداری آرمان ناب به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از توانمندی‌های داخلی خود بهره‌وری بیشتری کسب کنند و مشکلات و ریسک‌ها را به صورت مؤثرتری مدیریت کنند. این خدمات به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا بهبود پایداری و ارتقاء کیفیت عملکرد خود را دنبال کنند و به اهداف مالی و عملیاتی خود دست یابند.

سوالات متداول

حسابرسی داخلی یک فرآیند مستقل و منظم در یک سازمان است که با بررسی و ارزیابی کنترل‌ها، فرآیندها، و عملکرد سازمان به منظور تضمین شفافیت، بهبود عملکرد، و کاهش ریسک‌ها به کار می‌رود.

حسابرسی داخلی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌ها را مدیریت کنند، عملکرد خود را بهبود دهند، اعتماد مدیریت و سایر نهادها را جلب کنند و به اهدافشان دست پیدا کنند

 در یک حسابرسی داخلی، مواردی مانند کنترل‌های داخلی، فرآیندها، تطابق با قوانین و مقررات، بهره‌وری عملیاتی، و مدیریت ریسک‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند

حسابرسی داخلی توسط تیم داخلی سازمان انجام می‌شود و برای بهبود عملکرد و کنترل‌های داخلی متمرکز است، در حالی که حسابرسی خارجی توسط یک شرکت حسابرسی مستقل اجرا می‌شود و برای تایید دقت گزارش‌های مالی مناسب است

حسابرسی داخلی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر محیط کاری داشته باشد. این تأثیر شامل افزایش اطمینان کارکنان از کنترل‌های داخلی و شفافیت است و ممکن است به بهبود روابط داخلی و عملکرد تیم‌های کاری کمک کند.

برای مشاوره رایگان می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید

یا

در خواست خود را از طریق فرم زیر ارسال فرمایید تا کارشناسان ما در کمترین زمان با شما تماس بگیرند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *