اینستاگرام, خدمات مالیاتی, مقالات

با انواع جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل آشنا شوید

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل

مالیات بخش زیادی از درآمد هر کشوری به حساب می‌آید. قانون‌گذاران برای رعایت عدالت و انصاف میان افرادی که به تکالیف و وظایف خود عمل کرده و فعالان اقتصادی که از مسئولیت‌های خویش سرپیچی می‌کنند، تفاوتی قائل هستند؛ یکی از این موارد در نظر گرفتن جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل است.

سازمان امور مالیاتی در کشور به شناسایی و دریافت مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌پردازد. این سازمان از طریق دستورالعمل‌ها و نظارت‌های مختلف، متخلفان را شناسایی و جرائم سنگینی را برای آن‌ها در نظر گرفته است. با توجه به این موضوع فعالان اقتصادی باید با انواع جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل آشنا شوید.

اگر شما برای شرکت، سازمان یا موسسه خود به خدمات مالیاتی نیاز دارید، شرکت حسابداری آرمان ناب با سالها سابقه در این زمینه، آماده یاری شما در این حوزه است.

 

عناوین این گفتار:

ضرورت آگاهی داشتن از انواع جرائم مالیاتی

 دولت‌ها با دریافت مالیات از مشاغل گوناگون به تامین بخش عمده‌ای از هزینه‌های خود و نیازهای مختلف کشور می‌پردازند. قانون‌گذار برای گروهی که از قانون مالیاتی سرپیچی می‌کنند جرائم سختی را پیش‌بینی کرده است.

 آگاهی از انواع جرائم مالیاتی به افراد کمک می‌کند تا در زمان مقرر اقدام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی کرده و طبق قانون، تکالیف خود را در رابطه با آن انجام دهند.

انواع جرائم مالیاتی و میزان هر یک از آنها

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل انواع مختلفی دارد که برای هر کدام از آن‌ها درصدهای متفاوتی در نظر گرفته شده است. این جرائم شامل موارد مختلفی می‌شود:

جریمه مالیات عملکرد

ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان جریمه مالیات بر عملکرد پرداخته است. براساس این ماده قانونی درصورتی‌که اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بر عملکرد هر ساله خود را در مهلت تعیین شده پرداخت نکنند، باید جریمه پرداخت کنند؛ این جریمه‌ معادل 2.5 درصد به ازای هرماه تاخیر می‌شود.

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل

جریمه عدم اظهارنامه مالیاتی

یکی از جرائم غیر قابل بخشش مالیاتی، عدم ارسال اظهارنامه در موعد مقرر قانونی است. بر همین اساس ماده 192 قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: «در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، در صورتی‌که نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی می‌شوند. این جریمه معادل سی ‌درصد (30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (10%) مالیات متعلق برای اشخاص حقیقی است».

جریمه اظهار درآمد غیرواقعی

جریمه اظهار درآمد غیرواقعی یکی دیگر از مهم‌ترین جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل به شمار می‌آید. مودیان مکلف هستند میزان درآمدی که از راه فعالیت اقتصادی به دست می‌آورند را در اظهارنامه مالیاتی به ثبت برسانند. در صورتی‌که سازمان امور مالیاتی طی بررسی‌هایی به میزان درآمدی مغایر با درآمد اظهار شده برسد، بر اساس ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم، شخص را مکلف به پرداخت جریمه غیرقابل بخشش می‌کند.

طبق ماده مذکور «مودیانی که اظهارنامه آن‌ها در اجرای مقررات ماده (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی‌ بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ‌ مالیات مشخصه قطعی از هرگونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد».

جریمه عدم ارسال ترازنامه و حساب سود و زیان

طبق ماده 193 قانون مالیات مستقیم، مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی خود هستند باید حساب ضرر و زیان و درآمد خود را در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم کنند. در صورتی‌که این افراد نسبت به تسلیم ترازنامه اقدامی انجام ندهند، مرتکب جرم شده‌اند و باید ۲۰ درصد مالیات برای هر کدام از موارد گفته شده، جریمه پرداخت کنند. همچنین اگر اظهارنامه و ترازنامه مالیاتی در زمان معافیت توسط مودی تسلیم سازمان امور مالیاتی نشود، این امر موجب عدم استفاده از معافیت مودی در همان سال می‌شود.

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل

جریمه مالیات ‌های تکلیفی

جریمه مالیات‌های تکلیفی یکی دیگر از جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل محسوب می‌شود. طبق قانون، بعضی از افراد موظفند مالیات‌های تکلیفی پرداخت کنند. براساس ماده 199 قانون مالیات‌های مستقیم، اگر شخص حقیقی یا حقوقی که موظف به کسر مالیات مودیان مالیاتی دیگر است، در خصوص انجام وظایف خود تخلفی انجام دهد، مشمول جریمه مالیاتی می‌شود. این شخص باید جریمه‌ای برابر با 10 درصد مالیات پرداخت نشده در زمان مشخص شده و 2.5 درصد مالیات برای هر ماه تاخیر از زمان مشخص شده در سررسید را پرداخت کند. در صورتی که مالیات را فرد دریافت کننده وجه پرداخت کند، جریمه ۲.۵ درصدی این ماده از قانون تا زمان پرداخت مالیات توسط مودی مالیاتی از مکلفین به کسر وصول می‌شود.

جریمه لیست حقوق و دستمزد

کارفرمایان باید لیست هزینه‌ها و قراردادهای خود را با اشخاص و کارمندانشان در زمان مشخص شده، تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند؛ در غیر این‌صورت مشمول جریمه مالیاتی شده و باید جریمه پرداخت کنند.

طبق ماده 197 قانون مالیات‌های مستقیم، افرادی که بر اساس این قانون قراردادهای منعقد شده خود یا صورت هزینه‌ها را به سازمان امورد مالیاتی تسلیم نکنند و اطلاعاتی خلاف واقعیت در اظهارنامه مالیاتی ثبت کنند، باید جریمه پرداخت کنند. این جریمه برابر با دو درصد حقوق پرداختی در ارتباط با حقوق و یک درصد مبلغ قرارداد در ارتباط با پیمانکاری می‌شود.

جریمه مدیران شرکت

جریمه مدیران شرکت یکی دیگر از جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل به شمار می‌آید. براساس ماده 195 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که مدیران شخص حقوقی اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده 114 را تسلیم سازمان امور مالیاتی نکنند، مشمول جریمه مالیاتی 2 درصد سرمایه پرداخت شده شخص در زمان انحلال می‌شود. همچنین اگر مودی اظهارنامه‌ای غیر واقعی تسلیم سازمان مربوطه کند، مشمول جریمه مالیاتی به مقدار یک درصد سرمایه پرداخت شده مودی در تاریخ انحلال خواهد شد.

جریمه مدیران تصفیه

مدیران نباید به تقسیم درآمد و دارایی یک شخص حقوقی پیش از تصفیه امور مالی و سپردن تامین کنند؛ در غیر این صورت مرتکب جرم مالیاتی خواهند شد. طبق ماده 196 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی‌که مدیر تصفیه در رابطه با تقسیم دارایی یک شخص حقوقی پیش از انجام تصفیه امور مالیاتی یا پیش از سپردن تامین مشخص شده موضوع ماده 118 مرتکب جرم شوند، باید جریمه‌ای معادل 20 درصد مالیات را پرداخت کنند.

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل

جریمه عدم انجام تکالیف دفاتر اسناد رسمی

طبق ماده ۲۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که دفاتر اسناد رسمی در موردی که در این قانون مکلف به انجام آن هستند تخلف کنند، مرتکب جرم شده‌اند. براساس این قانون این دفاتر علاوه بر مسئولیت تضامنی سردفتر با مودی مالیاتی، باید جریمه‌ای برابر با 20 درصد مالیات‌های متعلق مربوط پرداخت کنند. همچنین در صورت تکرار تخلف بر اساس قانون محکوم به مجازات حبس تعزیری درجه شش خواهند شد.

جریمه مالیات بر ارزش افزوده

جریمه مالیات بر ارزش افزوده یکی دیگر از جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل محسوب می‌شود. افراد باید مالیات بر ارزش افزوده را به شکل دوره‌ای و هر 3 ماه یکبار پرداخت کنند. مودی تا 15 روز پس از هر دوره این فرصت را دارد که اقدام به پرداخت مالیات کند؛ در غیر این صورت، عدم پرداخت و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موجب تعلق جریمه مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد.

اجرای ماده 22 قانون ارزش افزوده

براساس ماده 22 قانون ارزش افزوده «مودیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه‌ای هم خواهند شد:

  • عدم ثبت‌نام مودیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.
  • عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

 

  • عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
  • عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.
  • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت‌نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق.
  • عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (25%) مالیات متعلق.

اجرای ماده 23 قانون ارزش افزوده

طبق ماده 23 قانون مذکور «تاخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود».

با اجرای به موقع تکالیف مالیاتی، جریمه مالیاتی نخواهید شد

جرائم مالیاتی صاحبان مشاغل یک ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی به حساب می‌آید. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به پرداخت مالیات در موعد مقرر هستند. سرپیچی و عدم انجام وظایف مالیاتی، منجر به صدور جریمه‌های سنگین توسط سازمان امور مالیاتی خواهد شد. با توجه به این موضوع آشنایی با این جرائم و مصادیق آن از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که تنها راه پیشگیری از تعلق این جرائم، اجرای صحیح و به موقع تکالیف مالیاتی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *